Regulament tombola

„LIBRĂRIILE HUMANITAS – CAMPANIA DESTINAŢII”

  

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI 

1.a. Organizatorul tombolei este S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A. cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, tel. 021 408.83.66/(67)/(68), fax 021 408.83.65, e-mail: secretariat@humanitas.ro, înscrisă la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9885/1993, Cod fiscal: RO 4282788, cont bancar: RO 63 BRDE 450 SV 518 598 54500 deschis la BRD – Sucursala Mari Clienţi Corporativi, legal reprezentată de către Administrator Nicolae Ciurea. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 17123 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii la tombola trebuie sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Tombolei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, in reţeaua de magazine “Librăriile Humanitas” si pe site-ul www.libhumanitas.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei în magazinele din reţeaua “Librăriile Humanitas”.

La aceasta tombola pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania şi vârsta mai mare de 14 ani, mai putin angajatii societatilor din cadrul Grupului Humanitas si ai companiilor implicate in desfasurarea tombolei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii tombolei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Tombola se va desfasura incepand cu data de 01.08.2011 si se va incheia la data  de 20.10.2011. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. 

4. MECANISMUL TOMBOLEI

Cum se participa la tombola:

La tombola poate participa orice persoană care vizitează cele 16 librarii fizice din cadrul S.C. Librăriile Humanitas S.A. fie că achiziţionează sau nu  produse. Cumpărătorii şi/sau vizitatorii se pot înscrie  prin completarea unui talon care contine date de identificare (nume, prenume, telefon şi e-mail). Talonul va fi predat librarilor, în oricare dintre magazinele din reţeaua “Librăriile Humanitas”(anexa 1), in perioada de desfasurare a tombolei

(01.08-20.10.2011). Completarea câmpurilor enunţate mai sus este obligatorie, necompletarea lor atrage neparticiparea la tombolă. Concurenţii nu se pot înscrie decât o singură dată.

Pentru a participa la tombola “Destinaţii” trebuie folosit exclusiv talonul/cartolina pusă la dispoziţie de librari.

5.  DESEMNAREA CASTIGATORULUI

a. Tombola “Destinaţii” are 10 câştigători.

b.Castigatorii vor fi aleşi in data de 25.10.2011, prin tragere la sorti. La tragerea la sorti participă toate taloanele valide (au toate câmpurile completate lizibil), completate si depuse in magazine, de unde se vor centraliza şi trimite la sediul central al S.C. Librăriile Humanitas S.A. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului.

Tragerea la sorti a unui talon este urmata de validarea acestuia. In cazul in care un talon nu este valid (nu indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament), se va extrage altul pana la gasirea unui talon care sa indeplineasca conditiile de validitate.

c. Castigatorii vor fi anuntaţi pe data de 27.10.2011, pe  site-ul www.libhumanitas.ro

6. PREMII

Premiul oferit fiecărui câştigător în urma tragerii la sorti  constă în:

 • Un Troler Astra 61 CM  în val de 240.11 RON (TVA inclus)

Oferit de S.C. AZAD ENTERPRISES SRL denumita in continuare „Lamonza”

si cate un exemplar din urmatoarele titluri puse la dispozitie de editurile HUMANITAS SA si HUMANITAS FICTION prin SC. LIBRARIILE HUMANITAS SA :

 1. Paradisul de după colţ – Mario Vargas Llosa 39 RON
 2. Scafandrul si fluturele – Jean Dominique Bauby 10 RON
 3. Zambetul. Portret al tarmului la asfintit – Liviu Cangeopol 10 RON
 4. Comedii la Portile Orientului – Andrei Plesu 10 RON
 5. Insula Preafericitilor – August Strindberg 10 RON
 6. In caz de fericire – David Foenkinos 10 RON
 7. Shuhei Fujisawa – Sabia de bambus si alte povestiri 10 RON
 8. Daina Chaviano – Insula iubirilor nesfarsite 32 RON
 9.  Pascal Quinard – Vila Amalia 10 RON
 10. Douglas Coupland – Generatia X 10 RON

Valoarea totala a fiecarui premiului este de : 391.11 RON (TVA inclus)

Valoarea totala a tuturor premiilor oferite celor 10 castigatori este de :

391.11 ron ×10 = 3911.10 RON (TVA inclus)

Revedincare premiu.

Fiecare castigator va fi contactat de Organizator telefonic si pe adresa de email si se va stabili de comun acord locul din care se poate ridica premiul. Premiul va fi  revendicat  in termen de

14 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorilor si poate fi ridicat de la sediul Librăriile Humanitas S.A. din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1 (Casa Presei Libere), corp C1, et. 1 sau din oricare alta librarie fizica Humanitas din tara (anexa 1).

Câştigătorul se obligă să prezinte cartea de  identitate sau un alt act cu care se poate legitima şi să semneze un proces verbal de primire a premiului. 

7.  TAXE SI IMPOZITE

Tombola se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal.

Premiul nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi suportate de ORGANIZATOR pentru premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind disponibil în reţeaua de magazine “Librăriile Humanitas”, la standurile mobile participante la campanie şi este de asemenea publicat pe adresa web www.libhumanitas.ro. Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9.  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul tombolei se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la aceasta tombola, participantii sunt de acord ca numele, prenumele, numerele lor de telefon mobil şi e-mailul, precum şi datele statistice completate în chestionarul imprimat pe talonul de participare, sa intre in baza de date a organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, email, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Librăriile Humanitas S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, sector 1,  Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:

 • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
 • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
 • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Participanţii beneficiază şi de toate celelalte drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, detalii referitoare la acestea putând fi consultate la adresa www.libhumanitas.ro/confidentialitate

10.  DISPOZITII FINALE

Participantii la aceaasta tombola sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului tombolei duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiului sunt  cu titlu de prezentare.

Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Librăriile Humanitas S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, sector 1,  Bucureşti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie. 

11.  INCETAREA TOMBOLEI

Prezenta tombola poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola.

12.  LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, din orasul in care isi are sediul organizatorul.