Regulamentul oficial al Campaniei „Cadoul perfect“

Perioadă emitere voucher: 10.10.2012–31.12.2012
Perioadă valabilitate voucher: 15.10.2012–31.12.2013

Art. 1. Prezentare. Organizare

S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS SA, denumită în continuare Organizator, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9885/1993, CIF RO 4282788, organizează în perioada: 15.10.2012 – 31.12.2013 campania „Cadoul perfect“.

Campania va consta în emiterea unor vouchere cu valoare nominală de 50 de lei, 100 de lei şi 200 de lei.

Voucherele vor fi:

 • de culoare albă şi vor avea numere de la 1 la 1900 pentru cele cu valoare nominală de 50 de lei,
 • de culoare portocalie şi vor avea numere de la 1901 la 3200 pentru cele cu valoare nominală de 100 de lei,
 • de culoare roşie şi vor avea numere de la 3201 – la 3900 pentru cele cu valoare nominală de 200 de lei.

Voucherele vor fi distribuite în librăriile proprii:

 • 1. Librăria Din Fundul Curţii – Calea Victoriei nr. 120, sector 1, Bucureşti
 • 2. Librăria Kretzulescu – Calea Victoriei nr. 45, sector 1, Bucureşti
 • 3. Librăria Auchan– Centrul Comercial Auchan Titan, Bucureşti
 • 4. Librăria Alba Iulia – Bd. 1 Decembrie 1918, Bl. M8-M10, Alba Iulia
 • 5. Librăria Galaţi – Str. Domnească nr. 45, Galaţi
 • 6. Librăria Iaşi1 – Piaţa Unirii nr. 6, Iaşi
 • 7. Librăria Iaşi3 – Centrul Felicia, Str. Bucium nr. 36, Iaşi
 • 8. Librăria „Mircea Eliade“ Oradea – Bd. Republicii nr. 5, Oradea
 • 9. Librăria Piatra Neamţ – Str. Ştefan cel Mare nr. 15, Galeriile Lascăr Vorel, Piatra Neamţ
 • 10. Librăria Ploieşti – Piaţa Victoriei nr. 3, Ploieşti
 • 11. Librăria „Virgil Ierunca“ Rm Vâlcea – Calea lui Traian nr. 147, bloc D2, parter, Rm Vâlcea
 • 12. Librăria „Constantin Noica“ Sibiu – Str. Nicolae Bălcescu nr. 16, Sibiu
 • 13. Librăria „Emil Cioran“ Timişoara1 – Str. Mercy Florimund nr. 1, Timişoara
 • 14. Librăria „Nicolae Steinhardt“ Cluj – Str. Universităţii nr. 4, Cluj

Cumpărătorul voucherului intră în posesia lui în momentul plăţii acestuia.
Voucherul „Cadoul perfect“ poate fi folosit în oricare dintre librăriile prezentate mai sus.

Art. 2. Durata

Campania de emitere a voucherelor se va desfăşura în perioada 10.10.2012–31.12.2012.

Art. 3. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

3.1. Campania promoţională „Cadoul perfect“ se adresează oricărei persoane fizice sau juridice care achiziţionează vouchere cu valoare nominală de 50 de lei, 100 de lei sau 200 de lei în perioada 15.10.2012–31.12.2013.

3.2. Voucherul se dobândeşte odată cu plata valorii lui la casieria librăriilor prezentate la Art. 1.

3.3. Voucherul este transmisibil şi nenominal.

3.4. Voucherul poate fi folosit o singură dată, el se va valida după codul existent la predarea la casierie, odată cu cumpărarea produselor.

3.5. Voucherul este valabil până la 31.12.2013, inclusiv, după această dată el devine nul.

3.6. Beneficiarii nu pot opta pentru primirea contravalorii voucherului în bani.

3.7. Voucherul va fi folosit la cumpărarea oricărui produs aflat la vânzare în librăriile Humanitas.

3.8. Beneficiarii voucherului nu vor primi rest la folosirea voucherului, el funcţionând ca şi un bon cadou, drept urmare valoarea cumpărăturilor va fi cel puţin egală cu valoarea voucherului.

Art. 4. Încetarea campaniei „Cadoul perfect“

4.1. Prezenta campanie durează până la data de 31.12.2013, inclusiv.

4.2. De asemenea, prezenta campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare.

4.3. Prezenta campanie poate fi prelungită în cazul în care Organizatorul consideră oportun acest lucru, iar în situaţia în care Organizatorul mai deschide şi alte librării campania „Cadoul perfect“ se va desfăşura şi în aceste noi locaţii.