SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul campaniei de marketing cu premii “Sinaia, Oraşul Elitelor - Cumpără o carte, ai un premiu garantat şi poţi câştiga un voucher cadou la HOTELUL INTERNAŢIONAL Sinaia 4**** din Sinaia” este societatea S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A, deţinătorul lanţului de librării Humanitas, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, tel. 021 408.83.66/(67)/(68), fax 021 408.83.65, e-mail: secretariat@humanitas.ro, înscrisă la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9885/1993, Cod fiscal: RO 4282788, reprezentată legal prin dl. Nicolae Ciurea în calitate de director general. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea în această campanie, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este disponibil spre consultare pe website-ul www.libhumanitas.ro , la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1 şi pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/librariilehumanitas/. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

Această campanie nu este sponsorizată, administrată sau asociată cu Facebook.

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI 

Campania “Sinaia, Oraşul Elitelor - Cumpără o carte, ai un premiu garantat şi poţi câştiga un voucher cadou la HOTELUL INTERNAŢIONAL Sinaia 4****” se desfăşoară în perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2017 pe pagina web www.libhumanitas.ro şi în librăriile Humanitas care acceptat aderarea la concurs. Premiul garantat se acordă pe loc, pentru fiecare carte Sinaia, Orașul Elitelor / Sinaia, Land of The Elites cumpărată în perioada concursului. Câştigătorul voucherului va fi desemnat prin tragere la sorţi în data de 10.05.2017. Va fi anunţat prin postare pe pagina de Facebook la adresa https://www.facebook.com/librariilehumanitas/ şi cu mesaj privat.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

În perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2017, pe pagina web www.libhumanitas.ro şi pe pagina de https://www.facebook.com/librariilehumanitas/  vor fi publicate regulamentul campaniei şi un banner care să rezume mecanismul campaniei. La sediile librăriilor Humanitas în care se derulează concursul vor fi afişate posterele care anunţă concursul.

La fiecare carte Sinaia, Orașul Elitelor / Sinaia, Land of The Elites – autor Dan Manea, cumpărată în perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2017, cumpărătorul va primi automat un premiu gratuit. În plus, cumpărătorul poate să accepte să participe la tragerea la sorţi care va avea loc pe 10 mai 2017 printr-un acord explicit exprimat. Informaţiile necesare pentru a participa la tragerea la sorţi sunt: numele şi prenumele, vârsta, un număr de telefon şi o adresă de email.

Fiecare carte cumpărată în perioada 01 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017 reprezintă o şansă de câştig! Numărul de taloane cu care un cumpărător se poate înscrie în concurs este egal cu numărul de cărţi cumpărate şi achitate, indiferent în care dintre librăriile Humanitas participante la concurs s-a efectuat achiziţia.

Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să se prezinte până cel târziu pe data de 25 mai 2017 cu factura sau bonul fiscal ce dovedeşte achiziţia cărţii Sinaia, Orașul Elitelor / Sinaia, Land of The Elites în perioada 01 aprilie 2017 - 30 apriliie 2017. În cazul în care cumpărătorul nu poate face dovada achiziţiei cărţii în perioada concursului, menţionată anterior, prin factură sau bon fiscal, premiul îi este retras.


SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiul gratuit constă într-un notes 8 x 20 cm, 30 de pagini, livrat în ţiplă, care conţine imagini artistice în policromie cu obiective turistice din Sinaia. Acesta permite atât notarea diverselor informaţii cât şi fixarea pe suprafeţe specifice, având ataşat un magnet adecvat dimensiunii sale. Pentru fiecare carte Sinaia, Orașul Elitelor / Sinaia, Land of The Elites cumpărată în perioada 01 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017, cumpărătorul primeşte automat un notes.

Tragerea la sorţi are ca premiu un voucher pentru un city break la HOTEL INTERNAŢIONAL Sinaia 4**** Sinaia, Str. Avram Iancu, nr. 1, în perioada 25 mai 2017-25 iunie 2017, valabil pentru două persoane. City break-ul va acoperi o noapte de cazare (vineriea sau sâmbăta, la alegere) cu mic dejun inclus pentru două persoane. Valoarea voucherului este de 580 de lei. De asemenea, câştigătorul beneficiază de un tur la pas al oraşului, însoţiţi de domnul arhitect Dan Manea, autorul cărţii Sinaia, Orașul Elitelor / Sinaia, Land of The Elites. Premiul nu poate fi transformat în bani sau alte produse şi servicii decât cele menţionate deja. Premiul nu este transmisibil. Voucherul se va ridica de la cu sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, începând cu data de 12 mai 2017, cu condiţia ca respectivul câştigător să facă dovada achiziţiei cărţii în perioada 01 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017 prin factură sau bon fiscal, sau îi poate fi trimis prin poştă la adresa de livrare specificată. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, folosind site-ul http://random.org.


Numele câştigătorului campaniei va fi anunţat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/librariilehumanitas/ şi pe pagina FB a cărţii, https://www.facebook.com/sinaiaorasulelitelor/. Câştigătorul va fi anunţat şi direct, prin mesaj privat pe telefon sau email, cu condiţia să îşi fi lăsat aceste date de contact.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Poate participa la acest concurs orice persoana fizică, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevarate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul CAMPANIEI este disponibil în mod gratuit pe www.libhumanitas.ro şi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/librariilehumanitas/ şi poate fi pus la dispoziţie spre consultare şi în forma tipărită la sediul S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A, din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1.

Regulamentul se poate modifica fără o notificare prealabilă şi intră în vigoare de la data publicării sale pe Facebook.

SECTIUNEA 7.INTRERUPEREA CAMPANIEI

Aceasta campanie va putea fi intreruptă numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

SECTIUNEA8. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru imposibilitatea unui participant de a intra în posesia voucherului, ori de a-l folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A se obligă să respecte legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 17123.

Prin introducerea de date personale pe acest site, prin abonarea la newsletter sau la publicaţiile tipărite şi/sau prin participarea la concursurile şi tombolele organizate de către S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A., având J40/9885/1993, CUI RO 4282788, cu sediul în România, Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, denumită în continuare operator, atestaţi că dvs., numită în continuare persoană vizată, aţi luat la cunoştinţă de prezentele informaţii în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operator, în conformitate cu legea 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare.

Sunt de acord să mă abonez la newsletter.

Sunt de acord să primesc materiale promoţionale prin poştă.

Am citit, am înţeles şi sunt de acord cu prevederile Termenilor şi condiţiilor.

Prin furnizarea de date cu caracter personal de către dvs. pe site-ul web sau pe formularele de abonare sau înscriere la concursuri şi tombole, vă exprimaţi acordul ca datele dvs. personale să fie prelucrate de operator în următoarele scopuri: primire de corespondenţă electronică şi prin poştă privind serviciile şi produsele operatorului, marketing direct, reclamă, publicitate, evidenţă statistică, participarea la tombole sau concursuri în vederea acordării de premii, abonare la publicaţii on-line sau tipărite. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate.

Datele cu caracter personal prelucrate de către operator şi de către împuterniciţii acestuia sunt: numele şi prenumele, sexul, domiciliul, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea şi vocea persoanei (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cererea operatorului), profesia, formarea profesională, preferinţe/obişnuinţe/comportament. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi şi a următoarei situaţii: prin participarea la concursurile/tombolele organizate de către operator, persoana vizată îşi dă acordul explicit pentru ca numele prenumele şi imaginea/vocea dvs. să poată fi folosite în scopuri publicitare de către operator, pe orice canal de comunicare, internet, ziare, radio sau alte medii. În cazul anunţării participanţilor sau a câştigătorilor, operatorul va putea face publice doar numele, prenumele, imaginea şi/sau vocea persoanei vizate (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cerere).

Destinatarii datelor personale prelucrate sunt: persoana vizată, reprezentantul acesteia, operatorul şi împuternicitul acestuia, cu următoarea excepţie: în cazul câştigătorilor la concursuri/tombole şi doar în ceea ce priveşte: numele, prenumele, data naşterii, imaginea şi/sau vocea acestora, destinatari vor fi şi următoarele persoane: orice vizitator al paginilor de internet ale operatorului; partenerii contractuali ai operatorului (internet, radio, tv, publicaţii, presa scrisă, sponsori); orice ascultător de radio, telespectator sau cititor.

Operatorul este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sub nr. 17123

Persoanelor vizate le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în special drepturile cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

1. Dreptul la informare: este asigurat prin prezenta nota de informare. Orice persoană vizată are dreptul de a solicita de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pe e-mail o copie a acestei note.

2. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa operatorului din România, Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, etaj 1, ap. 6, o dată pe an, în mod gratuit, operatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc.

3. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, operatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

În cazul în care este formulată o cerere de blocare, ştergere sau transformare în date anonime a datelor personale, până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate drept câştigător.

În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele de comunicare: Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător, în baza Ordinului nr. 52 din 2002 emis de către Avocatul Poporului.

4. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate. În cazul în care este formulată o astfel de cerere până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate ca şi câştigător. În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele proprii de comunicare, Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În cazul afiţării de reclame pe site-ul web al operatorului, persoana vizată va trebui să-şi revizuiască setările de cookies pentru internet, din propriul calculator, pentru a nu mai primi reclama de la partenerii de marketing. Opoziţia se formulează în scris şi va fi datată, semnată şi trimisă la sediul operatorului.

5. Dreptul de a formula plângere

Persoana vizată poate înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.

6. Dreptul de a se adresa justiţiei: Persoana vizată are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.

Prin participarea la această campanie se prezumă luarea la cunoştinţă a Regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizator, în conformitate cu legea 677/2001. Prin înscrierea la campanie, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de Bibliostar în scopul prezentei campanii. Prin participarea la campanie, vă daţi acordul explicit pentru ca imaginea şi numele dumneavoastră să poată fi folosite în scopuri publicitare de Bibliostar pe canalele proprii de comunicare, Internet, ziare, radio sau alte medii sau partenerii împuternici de acesta.

SECŢIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la această campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (bogdan.baciu@humanitas.ro)