REGULAMENT TOMBOLĂ

„LIBRĂRIILE HUMANITAS – MUZICĂ CLASICĂ”

 

1.    ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

1.a. Organizatorul tombolei este S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, tel. 021 408.83.66/(67)/(68), fax 021 408.83.65, e-mail: secretariat@humanitas.ro, înscrisă la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9885/1993, Cod fiscal: RO 4282788, cont bancar: RO 63 BRDE 450 SV 518 598 54500 deschis la BRD – Sucursala Mari Clienţi Corporativi, legal reprezentată de către Director general Maria Ioniţă. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 17123 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii la tombola trebuie sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Tombolei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, in reţeaua de magazine “Librăriile Humanitas” si pe site-ul www.libhumanitas.ro.

 

2.    DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la standurile S.C. Librăriile Humanitas S.A. organizate în cadrul evenimentelor generate de Festivalul Internaţional George Enescu – Ediţia 2011 şi în magazinele din reţeaua “Librăriile Humanitas”.

La aceasta tombola pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania şi vârsta mai mare de 14 ani, mai putin angajatii societatilor din cadrul Grupului Humanitas si ai companiilor implicate in desfasurarea tombolei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii tombolei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

 

3.    PERIOADA DE DESFASURARE

Tombola se va desfasura incepand cu data de 02.09.2011 si se va incheia la data  de 21.10.2011. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

 

4.    MECANISMUL TOMBOLEI

Cum se participa la tombola:

La tombola poate participă orice persoana care viziteaza standurile S.C. Librăriile Humanitas S.A. organizate în locurile de desfăşurare a evenimentelor din cadrul Festivalului Internaţional George Enescu – Ediţia 2011 şi achiziţionează orice produse, în orice cantitate, dar în valoare totală de minim 150lei (T.V.A. inclus). Cumpărătorii primesc astfel un talon în baza căruia beneficiază de o reducere de 20% pentru orice achiziţie ulterioară din reţeaua de magazine “Librăriile Humanitas” (lista este disponibilă în Anexa nr.1 la prezentul regulament şi pe www.libhumanitas.ro/librarii), sau de pe site-ul www.libhumanitas.ro, efectuată până la data de 21.10.2011. Pe talonul de reducere este de asemenea imprimat un chestionar cu date statistice şi date de identificare, care poate fi completat pentru a participa la tombolă, urmând a fi predat librarilor, în oricare dintre magazinele din reţeaua “Librăriile Humanitas”, in perioada de desfasurare a tombolei (02.09-21.10.2011). Completarea câmpurilor pentru participarea la tombolă nu este obligatorie pentru a beneficia de reducerea de 20%, însă necompletarea lor atrage neparticiparea la tombolă.

Pentru un singur bon fiscal cu o valoare mai mare de 150de lei, se acordă cumpărătorului un singur talon de reducere şi de participare la tombolă, indiferent de suma care depăşeşte această valoare. Un nou talon se primeşte doar în cazul cumpărăturilor cu un alt bon fiscal, emis chiar şi în aceeaşi zi. Taloanele se primesc doar la standurile mobile conform celor precizate anterior, nu şi în magazine, şi doar până la data de 25.09.2011, data de încheiere a Festivalului Internaţional George Enescu.

Pentru cumpărăturile efectuate ulterior în magazinele “Librăriile Humanitas”, folosind voucherul de reducere, nu se mai acordă un nou talon de participare. Voucherul poate fi folosit pentru o singură sesiune de cumpărături iar reducerile nu se cumulează (de ex., cu 2 taloane nu se aplică o reducere de 40% pe un bon fiscal) şi nu se aplică la promoţiile deja existente.

Pentru a participa trebuie folosit exclusiv formularul dedicat. Nu vor fi luate in considerare scrisori publicate in alte locuri: comentarii, forum s.a.m.d.

 

5.    DESEMNAREA CASTIGATORULUI

a. Castigatorul va fi ales in data de 28.10.2011, prin tragere la sorti. La tragerea la sorti participa toate taloanele valide (au toate câmpurile completate lizibil), completate si depuse in magazine, de unde se vor centraliza şi trimite la sediul central al S.C. Librăriile Humanitas S.A. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului.

Tragerea la sorti a unui talon este urmata de validarea acestuia. In cazul in care un talon nu este valid (nu indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament), se va extrage altul pana la gasirea unui talon care sa indeplineasca conditiile de validitate.

b. Castigatorul va fi anuntat in data de 28.10.2011, pe  site-ul www.libhumanitas.ro

 

6.  PREMII

Premiul oferite unui singur câştigător, în urma tragerii la sorti, constă în:

-       1 exemplar din cartea “George Enescu. Viaţa şi muzica” de Noel Malcolm, apărută la Editura Humanitas, în valoare de 34lei;

-       1 exemplar din cartea “Viaţa lui Schubert” de Cristopher H. Gibbs, apărută la Editura Humanitas, în valoare de 29lei;

-       1 exemplar din cartea “1791. Ultimul an al lui Mozart” de H.C. Robbins Landon, apărută la Editura Humanitas, în valoare de 32lei

-       Un set de 170 de CD-uri – Colecţia Mozart Complete Edition, produse de Brilliant Classics, în valaore de 499,99lei.

Valoarea totală a premiului este de 594.99 RON (T.V.A. inclus).

Revedincare premiu.

Premiul va fi  revendicat  in termen de 7 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului si poate fi ridicat de la sediul Librăriile Humanitas S.A. din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1 (Casa Presei Libere), corp C1, et. 1,  incepand cu ziua urmatoare anuntarii castigatorului.

Câştigătorul se obligă să prezinte cartea de  identitate sau un alt act cu care se poate legitima şi să semneze un proces verbal de primire a premiului.

 

7.             TAXE SI IMPOZITE

Tombola se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal.

Premiul nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi suportate de ORGANIZATOR pentru premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

 

8.             INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind disponibil în reţeaua de magazine “Librăriile Humanitas”, la standurile mobile participante la campanie şi este de asemenea publicat pe adresa web www.libhumanitas.ro. Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

9.          PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul tombolei se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la aceasta tombola, participantii sunt de acord ca numele, prenumele, numerele lor de telefon mobil şi e-mailul, precum şi datele statistice completate în chestionarul imprimat pe talonul de participare, sa intre in baza de date a organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, email, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Librăriile Humanitas S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, sector 1,  Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:

  • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Participanţii beneficiază şi de toate celelalte drepturi conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, detalii referitoare la acestea putând fi consultate la adresa www.libhumanitas.ro/confidentialitate.

 

10.          DISPOZITII FINALE

Participantii la aceaasta tombola sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului tombolei duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiului sunt  cu titlu de prezentare.

Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Librăriile Humanitas S.A., Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C1, et. 1, sector 1,  Bucureşti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

 

11.          INCETAREA TOMBOLEI

Prezenta tombola poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta tombola.

 

12.          LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, din orasul in care isi are sediul organizatorul.

 

ANEXA NR. 1

La Regulamentul Tombolei “Librăriile Humanitas – Muzică clasică”

 

 

LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE

Nr.

Oras

Denumire Librarie

Adresa

1

Alba Iulia

Humanitas

Str. 1 decembrie 1918, bl. M8-10

2

Bucuresti

Din Fundul Curţii

Calea Victoriei nr. 120, sector 1

3

Bucuresti

Kretzulescu

Calea Victoriei nr. 45, sector 1

4

Bucureşti

Auchan

B-dul. 1 decembrie 1918, nr. 33A, incinta Hypermarket Auchan Titan, sector 3

5

Cluj

Nicolae Steinhardt

Str. Universităţii, nr. 4,  et. P, ap.1 şi 2

6

Galati

Humanitas

Str. Domnească nr. 45, spaţiile 5,8,9,10

7

Iasi

Humanitas

Piata Unirii nr. 6, parter

8

Iasi

Felicia

Str. Bucium nr. 36, Centrul comercial Felicia, spaţiul S84.2

9

Iasi

Humanitas

Str. Banu, nr. 8, bl. 8, mezanin

10

Oradea

Mircea Eliade

Str. Republicii nr. 5

11

Piatra Neamţ

Humanitas

Stefan cel Mare nr.15, Galeriile Lascar Vorel

12

Ploiesti

Humanitas

Piata Victoriei nr 3, Bloc Unirea

13

Rm Vâlcea

Virgil Ierunca

Calea lui Traian nr. 147, bl. D2, et. P

14

Sibiu

Constantin Noica

Str. Nicolae Balcescu nr. 16

15

Timişoara1

Emil Cioran

Str. Mercy nr.1

16

Timişoara2

Joc Secund

Str. Lucian Blaga nr.2, et. P, ap. 1

17

Magazinul online www.libhumanitas.ro