Nu aveți nici un articol în lista d-voastră de dorințe.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU CELE DE MAI JOS.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea Librăriilor Humanitas şi, după caz, a altor persoane şi este apărat de legea pentru protectia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală. Folosirea conţinutului fără acordul Librăriilor Humanitas sau al proprietarilor de drept este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

Denumirea ˝Librăriile Humanitas˝, sub orice formă ar apărea în site, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale Librăriilor Humanitas. Ele pot fi utilizate numai cu acordul Librăriilor Humanitas şi numai în legătură cu produse sau servicii ale Librăriilor Humanitas. Utilizarea altor mărci înregistrate afişate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

COMENTARII PE SITE

Persoanele care accesează/vizitează site-ul www.libhumanitas.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări; de asemenea pot transmite sugestii, idei sau intrebări, atât timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţin viruşi sau texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, email-uri în masă sau orice altă formă de spam.
Persoanele care utilizează adrese false de e-mail sau transmit mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele altor persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi, vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. SC Librăriile Humanitas SA are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. 
SC Librăriile Humanitas SA nu va putea fi considerată responsabilă şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. 
Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care il afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. SC Librăriile Humanitas SA nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.libhumanitas.ro. Prin accesarea site-ului www.libhumanitas.ro, folosirea, vizitarea, comandarea, abonarea la newsletter sau trimiterea de e-mail-uri adresate societăţii SC Librăriile Humanitas SA, se consideră că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la SC Librăriile Humanitas SA în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. 

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE

Informaţiile despre persoana dvs. pot fi folosite de Librăriile Humanitas doar în scopul comercializării produselor oferite, de exemplu pentru:

  1. procesarea comenzilor sau cererilor dvs.
  2. facturarea comenzilor
  3. verificarea creditului şi a cheltuielilor (cu excepţia cazului în care există o înţelegere în acest sens)
  4. transmiterii de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau evenimentelor (lansări, târguri, etc.)
  5. transmiterii de mesaje publicitare informative (referitoare la promoţii, reduceri, etc.)
  6. soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dvs.

Datele dvs. personale nu vor fi înstrăinate unei terţe părţi.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Generalităţi

Compania care administrează site-ul www.libhumanitas.ro, este S.C. Librăriile Humanitas S.A., denumită în continuare Librăriile Humanitas, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Cod poştal 013701, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9885/1993 şi având codul fiscal: RO 4282788, capital social 100.000 RON.

S.C. Librăriile Humanitas S.A., (denumită în continuare Librăriile Humanitas), în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.libhumanitas.ro (care poate fi accesat şi prin www.librariilehumanitas.ro) respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dvs. atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidenţialitate. Vizitarea acestui site de către dvs. se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate, implică acceptul dvs. cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi. Librăriile Humanitas îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.libhumanitas.ro precum şi Politica de Confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Librăriile Humanitas certifică faptul că vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Definiţia termenilor şi drepturile dumneavoastră sunt cele precizate în cuprinsul acestor legi.

Colectarea de date cu caracter personal

S.C. Librăriile Humanitas S.A. este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17123.
Conform obiectului său de activitate, scopurilor declarate şi necesităţilor reieşite din specificul activităţilor derulate împreună cu dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Librăriile Humanitas prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, care pot fi, după caz: nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, prin mijloace automatizate/manuale.

Furnizarea acestor date nu este obligatorie iar colectarea lor se face doar cu acordul dumneavoastră, exprimat prin semnătură pe documentele tipărite (note de comandă, facturi, documente de expediţie, etc.) sau prin completarea formularelor şi chestionarelor existente în acest site (criptate automat, conform standardelor internaţionale în vigoare). Refuzul dvs. de a furniza aceste date poate determina, după caz, imposibilitatea de a vă oferi serviciile pentru care este necesară sau obligatorie prelucrarea datelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate şi/sau reprezentanţii legali ai persoanelor vizate, autorităţilor competente, personalului propriu al societăţii sau colaboratorilor externi implicaţi în executarea scopurilor declarate şi instruiţi în scopul asigurării protecţiei datelor.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi de a cere ştergerea datelor şi dreptul de a vă adresa liber justiţiei cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislaţia în domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, personal sau prin poştă la sediul Librăriilor Humanitas, din Piaţa Presei Libere nr. 1 (Casa Presei Libere), corp C1, et. 1, sector 1, Bucureşti, sau prin fax la nr. 021 408.83.51. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE RETUR

Deoarece intenţia noastră este deplina dvs. satisfacţie atunci când achiziţionaţi produse de pe site-ul www.libhumanitas.ro, Librăriile Humanitas respectă prevederile OUG 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, lege ce conferă cumpărătorului dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumător în condiţiile mai sus menţionate, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 15 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. După returnarea acestora în aceeaşi stare în care au fost primite, ne angajăm să livrăm contravaloarea produselor sau altele în schimb, conform notificării. SC Librăriile Humanitas SA are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost de rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, SC Librăriile Humanitas SA îşi rezervă dreptul, ca în astfel de situaţii, să refuze ulterior onorarea oricăror alte comenzi ale clientului. 

Orice reclamaţie privind starea produselor livrate la clienţi va fi adusă la cunoştinţa firmei noastre în maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la adresele de contact de pe site. 

În cazul în care produsele nu se pot livra sau integritatea le este afectată pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Librăriile Humanitas, dar nu şi despăgubiri suplimentare. Valoarea maxima a obligaţiilor companiei noastre faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare a unui colet/produs este valoarea sumei încasate de la client pentru respectiva comandă. 

PREŢURI  ŞI CAMPANII PROMOŢIONALE

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. 

SC Librăriile Humanitas SA va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către SC Librăriile Humanitas SA. Aceste condiţii sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu. De promoţii beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. De asemenea promoţiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoţia este validă şi numai în limita stocului disponibil. SC Librăriile Humanitas SA nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoţie şi o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă. 

GARANŢIE PENTRU PRODUSELE ELECTRONICE 

Pentru produsele electronice achiziţionate din librăria online www.libhumanitas.ro se asigură garanţie în conformitate cu Certificatul de garanţie ataşat fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanţia este cea menţionată pe Certificatul de garanţie al produsului. Pentru a beneficia de garanţie, cumpărătorul are urmatoarele obligaţii: 
- produsul să fi fost cumpărat de la societatea noastra şi folosit numai în scopul pentru care a fost conceput; 
- să respecte instrucţiunile de folosire şi să utilizeze produsul conform instrucţiunilor impuse de producător; 
- să păstreze certificatul de garanţie şi documentul fiscal cu care a cumpărat produsul; 
- să păstreze ambalajul original în care a fost livrat produsul; 
Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanţie este cel specificat pe Certificatul de garanţie. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de consumator. 

Cauze de pierdere a garanţiei: 
- avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiaţii solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului; 
- defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de utilizare, transport, manipulare şi instalare prescrise în manualul de utilizare; 

- deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului sau deterioarea marcajului cu modelul şi seria aparatului; 
- inundarea, incendierea, expunerea la soare, trăsnete, modificări sau instalări necorespunzatoare, intervenţii neautorizate; 
- distrugerea circuitelor interne datorită şocurilor; 
Toate celelalte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în legislaţia în domeniu. Garanţia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII

Librăriile Humanitas şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc. 

Informaţiile din acest site sunt oferite cu bună credinţă, din surse considerate ca fiind de încredere. Noi nu garantăm că informaţiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop. Dacă preţul sau unele caracteristici ale produsului au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, noi ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. 

Deşi face toate eforturile în acest sens, Librăriile Humanitas nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi (inclusiv disponibilitatea cărţilor şi a altor produse prezentate în site). Librăriile Humanitas  nu işi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastră de către furnizorii fiecărui produs. 

Librăriile Humanitas  nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv, noi ne asumăm dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). 

În cazul neridicării unei comenzi de către utilizator, ne rezervăm dreptul ca la o ulterioară comandă să nu răspundem acestuia. În situaţia în care vom lua decizia onorării unei comenzi ulterioare, aceasta se va face numai dupa ce utilizatorul va achita în avans comanda împreuna cu cheltuielile de expediţie şi retur suportate de Librăriile Humanitas  pentru comanda anterioară. 

LIMITĂRI PRIVIND ACCESUL LA SITE

SC Librăriile Humanitas SA garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu ii conferă sub nici o circumstanţă, dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii SC Librăriile Humanitas SA, fără acordul scris al acesteia. Vizitatorii pot accesa site-ul fără a-şi lăsa datele personale şi se angajează să suporte orice costuri adiţionale legate de accesarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de internet. 
Fiecare utilizator este singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului creat pe acest site. De asemenea, prin accesarea acestui site utilizatorul se angajează să informeze imediat în scris, reprezentanţii Librăriilor Humanitas cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau a parolei personale. 

UTILIZAREA SITE-ULUI

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului – cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet – sau pierderi financiare rezultate prin folosirea neautorizată a contului utilizat pentru tranzacţii sau achiziţii prin acest site.

DISPUTE ŞI CONFLICTE

Orice conflict apărut între www.libhumanitas.ro şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor de judecată române. 

DISPOZIŢII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii şi cumpărarea produselor, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat. 
Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

MODIFICĂRI

Librăriile Humanitas îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate pe această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

LibHumanitas • libraria online unde cartile bune iti dau idei
LibHumanitas • libraria online unde cartile bune iti dau idei